Terms & Conditions

1. Üldtingimused, ulatuvus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna premiumpoker.eu (edaspidi premiumpoker) vahel premiumpoker vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad premiumpoker vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Premiumpoker on õigustatud tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje premiumpoker.eu kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel premiumpoker.eu. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja premiumpoker vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.


2. Hinnad

2.1. Premiumpoker hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.2. alapunktis sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse tootelehel ja Teie ostukorvis.

2.3. Kui toote hind on premiumpoker.eu poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale kliendipoolse tellimuse esitamist ja premiumpoker ning klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on premiumpoker-l õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.


3. Tellimuse sooritamine

3.1. Olge tellimuse vormistamise täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.

3.2. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates sellest hetkest, kui tellimuse eest on tasutud 10%-100% arve summast premiumpoker.eu arvelduskontole.


4. Tellimuse eest tasumine

4.1. Toodete eest on võimalik tasuda pangaülekandega arve alusel

4.2. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub arve alusel 3 päeva jooksul peale arve väljastamist.

4.3. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.

4.4. Müügiarve saadetakse Teile e-mailile peale arve täies ulatuses tasumist.


5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest premiumpoker ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-maili teel ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.2. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.3. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Premiumpoker.eu ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5 Kui olete oma paki kätte saanud, vaadake palun alati üle selle seisukord ning kirjutage alla müügiarvele. Juhtudel, kui märkate paki kättesaamisel mingit defekti, pange see kindlast müügiarvele kirja. Koostage vabas vormis akt kulleri, premiumpoker väljastuspunktis töötaja või postkontori töötaja kohalolekul, mis kirjeldab tootel olevat viga või puudujääki. Kui te seda ei tee, ei vastuta meie järgneva eest:

defekti eest, mis on põhjustatud tootja poolt;

komplekti kuuluvate osade puudumise eest, mida on võimalik märgata peale vaadates.


6. Tellimus tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus tühistada oma tellimus peale seda kui olete toote eest maksnud, kuid toodet pole veel kohaletoimetatud. Selleks tuleb saata premiumpoker e-mailii aadressile info@premiumpoker.eu vastavasisuline teade koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kättesaamist on tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted tarbijale ei sobi, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada. Tagastamisega seotud postikulude eest maksab tarbija.

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.3 või punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates sellest, kui olete tellimuse tühistanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4 ja 6.2. sätestatud juhtudel. Tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest ning tagastatud kauba saabumisest premiumpoker lattu.

6.4. Kui tagastatav toode on rikutud ja riknemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud premiumpoker-st; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on premiumpoker-il õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab premiumpoker Teile tasaarvestamise avalduse Teie e-maili aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja premiumpoker vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.


7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Premiumpoker ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida premiumpoker ei saanud mõjutada ning mille saabumist premiumpoker ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).